Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Enotni schengenski vizumi (tip C) /Ali potrebujem vizum za kratkoročno bivanje za potovanje v schengenske države? /

Državljani EGP in državljani Švice

Državljani druge države članice EGP (državljani EGP so državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajn) ali Švice lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali potno listino in ne potrebujejo dovoljenja za vstop (vizuma) ali dovoljenja za prebivanje, ne glede na namen njihovega vstopa in bivanja v Republiki Sloveniji (vključno z vpisom v službo, študij, samozaposlitev ali prebivališče)- Več o tem.

 

Državljani tretjih držav
Državljan tretje države, ki želi vstopiti in prebivati ​​v Republiki Sloveniji za turistične, poslovne, osebne ali druge namene, mora pridobiti vizum pred vstopom v državo, razen če so državljani držav, ki ne potrebujejo vizum (glej: seznam držav, katerih državljani morajo imeti vizum ob vstopu v schengensko območje, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf) ali če že imate eno od spodaj opisanih dovoljenj:
 
Imetniki vizuma za kratkoročno bivanje (vrste C), ki jih je izdala ena od teh držav, lahko v času veljavnosti vizuma vstopijo v Republiko Slovenijo in ostanejo v njej, dokler skupno bivanje na ozemlju Schengenskega območja ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do izteka veljavnosti vizuma, če vizum poteče pred koncem 90-dnevnega obdobja. Število dni, ki ostanejo za bivanje v schengenskem območju, je mogoče izračunati z uporabo tega spletnega kalkulatorja.

imetniki dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala Schengenska država, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z dovoljenjem za prebivanje in veljavno potno listino ter bivanjem v državi, pod pogojem, da skupno trajanje bivanja na ozemlju vseh schengenskih držav, razen v ozemlje Schengenske države, ki je izdalo dovoljenje za prebivanje, ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do izteka dovoljenja za prebivanje, če se dovoljenje izteče pred koncem 90-dnevnega obdobja.

imetniki vizuma za dolgoročno bivanje (tip D), ki jih je izdala Schengenska država, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo s tem vizumom in veljavno potno listino ter bivajo v državi, pod pogojem, da skupna dolžina njihovega bivanja na ozemlju vseh Schengenskih držav, razen na ozemlju Schengenske države, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do izteka dovoljenja za prebivanje, če se dovoljenje izteče pred koncem 90. dnevnega obdobja.

Glej tudi Uredbo (EU) 2018/1806 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in države, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve.

 

Državljani Turčije potrebujejo vizum za kratkoročno bivanje (tip C) za kratkoročne obiske Schengenskega območja, izjema so imetniki turških diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o vzajemni odpravi vizumov za imetnike diplomatskih, posebnih ali službenih potnih listov (Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999).

Državljani drugih držav (ki prebivajo v Turčiji): EU vodi seznam držav, katerih državljani morajo imeti vizum ob vstopu v Schengensko območje, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf).

Prosimo, upoštevajte, da tudi če ste državljan države, katere državljani so na splošno brez vizumov, velja brezvizumski režim samo za kratka bivanja v Sschengenskem območju, ki ne presegajo 90 dni in so neprofitne narave.

Imetniki dovoljenj za prebivanje, dovoljenj za ponovni vstop in vizumov za dolgoročno bivanje (tip D) v Schengenski državi ne potrebujejo vizuma za vstop v druge Schengenske države. Takšni obiski so dovoljeni za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.