Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Prevajalci in tolmači /

Prevajalci in tolmači v Turčiji

- ga. Jasmina Marija Kara, Ankara, tel: +90 312 287 0107, spletna stran: www.azk.com.tr

 

Prevajalci in tolmači v Sloveniji

- g. Bilurdagi Raif, Ljubljana, tel: + 386 40 209 332

-Mr. Abduljaziz Počinka, Ljubljana, tel: 00 386 41 693 420, spletna stran: aziz.pocinka(at)gmail.com